Arquivos da categoría Sin categoría

Campo de Traballo Ambiental

Amarelante Sociedade Cooperativa Galega,  Asociación Universitaria Educación Social e Sociedade, Escola de Tempo Libre Universitaria do Campus de Ourense e  A.C. A Rebusca organizaron no mes de setembro un campo de traballo ambiental dirixido, principalmente,  a estudanteDSC_0182campotraballo+firmas universitarios. A actividade perseguía os seguintes obxectivos:

  • Coñecer en profundidade os soutos e os seus tratamentos de conservación.
  • Sensibilizar sobre a importancia dos soutos fronte ó lume.
  • Preservar a paisaxe galega a través da posta en produción dos soutos.
  • Tomar conciencia do valor cultural, social, ambiental e económico dos soutos.
  • Xerar unha actividade de pedagoxía ambiental para a poboación local.