Amarelante participa no proxecto FEADER de aproveitamento integral de soutos

Dende que se resolveu favorablemente a creación do Grupo Operativo de Investigación no que participan AGACA, o Centro Tecnolóxico da Carne, IXP Castaña de Galicia e a Universidade de Vigo, se sentaron as bases para o desenvolvemento do proxecto FEADER “Viabilidade do Aproveitamento integral dos soutos de castiñeiro da Cooperativa”.

O obxecto principal do proxecto é desenvolver actuacións que poñan de manifesto a capacidade dos soutos para albergar diferentes aproveitamentos compatibles entre si. Dende a recuperación de soutos, plantación de novos exemplares, así como revisión dos diferentes tratamenos e actuacións necesarios para garantir a súa viabilidade, son algunhas das actividades propostas neste proxecto.

Unha parte importante do proxecto é traballar na aproveitamento integral dos soutos, neste caso contémplase a plantación de aromáticas e medicinais como un recurso adicional á produción de castaña. Neste momento temos plantadas: Lavanda, Menta e Romero pero esperamos amplialo a máis variedades.